Máy bơm quy trình chống tắc nghẽn Goulds CV 3196 i -FRAME

  • Lưu lượng max: 2700 GPM (610 m 3 / h)
  • Cột áp max: 440 feet (134 m)
  • Nhiệt độ max: 500 °F (260 °C)
  • Áp suất làm việc: 285 PSIG (1965 kPa)
Danh mục:
0904003599