Máy bơm công xôn trục đứng Goulds VHS

  • Lưu lượng max: 7000 GPM (1590 m 3 / h)
  • Cột áp max: 140 feet (42,6 m)
  • Chất rắn lên đến 10 inch (254 mm)
Danh mục:
0904003599