Máy bơm bùn hạng nặng Goulds SRL

  • Lưu lượng max: 20.000 GPM (4542 m 3 / h)
  • Cột áp max: 164 feet (50 m)
  • Nhiệt độ max: 250 ° F (121 ° C)
  • Áp suất làm việc: 400 PSIG (2758 kPa)
  • Chất rắn lên đến 1/8 ” (3mm)
Danh mục:
0904003599