Máy bơm quy trình chịu nhiệt độ cao Goulds HT 3196 i -FRAME

  • Lưu lượng max: 4500 GPM (1023 m 3 / giờ)
  • Cột áp max: 925 feet (282 m)
  • Nhiệt độ max: 700 ° F (372 ° C)
  • Áp suất làm việc: 450 PSIG (3102 kPa)
Danh mục:
0904003599