Máy bơm quy trình trục đứng Goulds CV 3171

  • Lưu lượng max: 1300 GPM (295 m 3 / h)
  • Cột áp max: 320 feet (97 m)
  • Nhiệt độ max: 450 ° F (232 ° C)
  • Độ sâu hố đến 20 feet (6 m)
Danh mục:
0904003599