Máy bơm Goulds Trash Hog®

  • Lưu lượng max: 6000 GPM (1363 m 3 / h)
  • Cột áp max: 140 feet (43 m)
  • Nhiệt độ max: 225 ° F (107 ° C)
  • Áp suất làm việc: 85 PSIG (586 kPa)
  • Cột áp hút: 25 feet (7,6 m)
  • Chất rắn hình cầu đến 3 inch (76 mm)
Danh mục:
0904003599