Máy bơm quy trình Goulds NM 3196 i-FRAME FRP

  • Lưu lượng max: 1400 GPM (318 m 3 / h)
  • Cột áp max: 500 feet (152 m)
  • Nhiệt độ max: 200 ° F (93 ° C)
  • Áp suất làm việc: 220 PSIG (1517 kPa)
Danh mục:
0904003599