Máy bơm Goulds CW cho bùn mài mòn

  • Lưu lượng max: 10000 GPM (2273 m 3 / h)
  • Cột áp max: 300 feet (91 m)
  • Áp suất làm việc: 175 PSIG (1206 kPa)
  • Chất rắn đến: 5 inch (127 mm)
Danh mục:
0904003599