Máy bơm quy trình ANSI lưu lượng thấp Goulds LF 3196 i-FRAME

  • Lưu lượng max: 220 GPM (50 m 3 / giờ)
  • Cột áp: 925 feet (282 m)
  • Nhiệt độ max: 700 ° F (371 ° C)
  • Áp suất làm việc: 450 PSIG (3102 kPa)
Danh mục:
0904003599