Máy bơm tuabin công nghiệp trục đứng Goulds VIT

  • Lưu lượng max: 70000 GPM (15900 m 3 / h)
  • Cột áp max: 3500 feet (1067 m)
  • Nhiệt độ max: 500 ° F (260 ° C)
  • Kích thước bát bơm: 6″ đến 55″
Danh mục:
0904003599