Máy bơm nước tuần hoàn trục đứng Goulds loại lớn

ITT Goulds Pumps Verticals, nguồn Máy bơm nước tuần hoàn trục đứng đáng tin cậy nhất thế giới, model VCW. Các tính năng thiết kế độc đáo, bao gồm nhiều cải tiến đã được cấp bằng sáng chế, cung cấp một tập hợp các lợi ích cho khách hàng mà chúng tôi gọi là Lợi thế của bơm trục đứng.

Danh mục:
0904003599