Máy bơm dòng chảy hướng trục Goulds AF

  • Lưu lượng max: 200.000 GPM (35.000 m 3 / h)
  • Cột áp max: 30 feet (9 m)
  • Nhiệt độ max: 600 °F (300 °C)
  • Áp suất làm việc 150 PSIG (1034 kPa)
  • Chất rắn đến: 9 inch (228 mm)
Danh mục:
0904003599