Máy bơm chất rắn trục ngang Goulds HS / HSD

  • Lưu lượng max: 7000 GPM (1590 m 3 / h)
  • Cột áp max: 140 feet (43 m)
  • Nhiệt độ max: 200 °F (93 °C)
  • Áp suất làm việc : 100 PSIG (690 kPa)
  • Chất rắn đến: 10 inch (254 mm)
Danh mục:
0904003599