Máy bơm tự động Goulds VMP

  • Lưu lượng max: 20000 GPM (4542 m 3 / h)
  • Cột áp max: 635 feet (194 m)
  • Nhiệt độ max: 250 ° F (120 ° C)
Danh mục:
0904003599