Máy bơm bùn Goulds JC

  • Lưu lượng max: 7000 GPM (1600 m3 / h)
  • Cột áp max: 240 feet (73 m)
  • Nhiệt độ max: 250 ° F (120 ° C)
  • Áp suất làm việc: 127 PSIG (876 kPa)
  • Chất rắn hình cầu đến: 2 1/4 inch (57 mm)
Danh mục:
0904003599