Máy bơm xử lý hóa chất Goulds V 3298

  • Lưu lượng max: 320 GPM (73 m 3 / h)
  • Cột áp max: 460 feet (140 m)
  • Nhiệt độ max: 250° F (121° C)
  • Áp suất làm việc:  225 PSIG (1551 kPa)
Danh mục:
0904003599