Máy bơm quy trình dạng đứng phi kim loại Goulds NM 3171

  • Lưu lượng max: 1250 GPM (284 m 3 / h)
  • Cột áp max: 300 Feet (92m)
  • Nhiệt độ max: 200 ° F (79 ° C)
  • Độ sâu hố: 16 Feet (5m)
Danh mục:
0904003599