Máy bơm ly tâm công xôn 1 cấp, Goulds 3700LFI API OH2

  • Lưu lượng max: 390 GPM (88 m3 / h)
  • Cột áp max: 1650 feet (503 m)
  • Nhiệt độ max: 800˚ F (425˚ C)
  • Áp suất làm việc: 1100 PSIG (75 bar)
Danh mục:
0904003599