Máy bơm Goulds CWX cho bùn mài mòn

  • Lưu lượng max: 5000 GPM (1136 m 3 / h)
  • Cột áp max: 350 feet (107 m)
  • Áp suất làm việc: 175 PSIG (1206 kPa)
  • Chất rắn đến: 4,5 inch (114 mm)
Danh mục:
0904003599