Máy bơm chìm Goulds HSU

  • Lưu lượng max: 1300 GPM (295 m 3 / h)
  • Cột áp max: 90 Feet (27 m)
  • Nhiệt độ max: 194 ° F (90 ° C)
  • Áp suất làm việc: 100 PSIG (690 kPa)
  • Chất rắn đến: 6 inch (152 mm)
Danh mục:
0904003599