Máy bơm bột giấy, bơm quy trình Goulds 3175

  • Lưu lượng max: 28000 GPM (6360 m 3 / h)
  • Cột áp max: 350 feet (107 m)
  • Nhiệt độ max: 450 ° F (232 ° C)
  • Áp suất làm việc: 285 PSIG (1965 kPa)
Danh mục:
0904003599