Máy bơm chìm Goulds HSUL

  • Lưu lượng max: 2800 GPM (636 m 3 / h)
  • Cột áp max: 140 Feet (43 m)
  • Áp suất làm việc: 100 PSIG (690 kPa)
  • Nhiệt độ max: 194 °F ( 90 °C)
  • Chất rắn đến: 6 inch (152 mm)
Danh mục:
0904003599