Máy bơm hướng trục đứng Goulds VICR Loại VS6

  • Lưu lượng: 30 GPM (6,8m3 / giờ) đến 2.800 GPM (636 m3 / giờ)
  • Cột áp max: 4500 feet (1372 mét)
  • Nhiệt độ : -55 °F (-48 °C) đến 400°F (204°C)
  • Áp suất làm việc tối đa cho phép đến 2200 PSIG (153 bar)
  • Áp lực hút đến 1.000 PSIG (69 bar)
  • Nhiều giai đoạn trong cấu hình ngắn hạn hoặc thiết lập sâu
  • Tuân thủ tiêu chuẩn API 610
  • Tuân theo tiêu chuẩn ISO 13709
Danh mục:
0904003599