Bơm công nghiệp trục đứng Goulds VIC-API

  • Lưu lượng max: 80000 GPM (18100 m 3 / h)
  • Cột áp max: 3500 feet (1070 m)
  • Nhiệt độ từ đông lạnh đến 700 °F (371° C)
Danh mục:
0904003599