Máy bơm hố ướt ( Wet Pit )

  • Lưu lượng max: 500.000 GPM (114.000 m 3 / h)
  • Cột áp max: 600 feet (185 m)
Danh mục:
0904003599